Kolej International Graduate Studies

Centre of Achievement & Rewarding Experience


Please wait while the page loads...

Faculty of General Studies

FAKULTI PENGAJIAN AM (TERAS)

Fakulti Pengajian Am berfungsi sebagai jabatan sokongan untuk menyelaras keperluan kurikulum bagi modul-modul tertentu seperti Melayu Islam Beraja (MIB), Pengajian Islam, Sejarah Tamadun Islam, Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Kemahiran Berkomunikasi, penempatan pekerjaan dan Matematik. Secara umum ia melaksanakan dan mengendalikan kursus wajib dan kursus elektif untuk empat fakulti utama iaitu Fakulti Perdagangan, Fakulti Infomasi Teknologi, Fakulti Multimedia dan Penyiaran dan Fakulti Seni dan Rekabentuk. Fakulti Pengajian Am juga menyediakan pendidikan bagi pelajar bagi menempuh kehidupan sebenar menerusi kepakaran berbahasa dan penghayatan falsafah negara dan agama yang utuh. Selain itu, bakal merealisasikan Falsafah Negara iaitu Falsafah Melayu Islam Beraja dalam mencapai wawasan yang diidamkan. Fakulti Pengajian Am mengendalikan kursus-kursus Umum yang wajib diambil oleh semua pelajar Kolej seperti berikut:
  • Melayu Islam Beraja (MIB)
  • Pengajian Islam
  • Bahasa Inggeris
  • Sejarah Tamadun Islam
  • Communication Skills 1, 2, 3
  • Mathematics for Business & Information Technology
  • Discrete Mathematics
  • Professional Writing
  • Industrial Work Attachment
Number of visitors : 1,107,466